HOW TO VERIFY  

 »
 » MTPS Validated Website
Register
 
       
  Below is an example of a validated e-business website. Each of the validated website will display the Malaysia Trustmark certification logo at the upper right corner of the website.

Di bawah adalah contoh paparan utama laman web e-business yang telah layak mendapat pensijilan Malaysia Trusmark . Setiap laman web yang layak akan mempunyai logo Malaysia Trustmark yang terletak di bahagian kanan atas sesebuah laman web.Before proceeding with any online sales and purchase transactions, consumer should verify the legality of the e-business website to avoid becoming a fraud victim.

Sebelum melakukan sebarang transaksi jual beli, pembeli atau pengguna haruslah memeriksa kesahihan laman web peniaga bagi mengelakkan sebarang penipuan berlaku.Move the cursor towards Malaysia Trustmark logo located at the upper left hand corner to verify the status of the website before proceeding with any transaction.

Langkah 1 : Gerakkan tetikus ke arah logo Malaysia Trustmark yang terletak di bahagian atas kiri untuk melihat status laman web sebelum meneruskan sebarang transaksi jual beli

Click at the Malaysia Trustmark logo or on the 'Please Click Here' sign. The certification mark will appear on top of the website.


Langkah 2 : Klik pada logo Malaysia Trustmark atau perkataan "Please Click Here" yang terdapat di bawah logo Malaysia Trustmark. Sijil bagi Malaysia Trustmark akan di paparkan di atas website berkenaan.

Verify the status to ensure the certificate is (i) Valid as shown in image A or (ii) Invalid as shown in image B.

Langkah 3 : Periksa status yang terdapat di dalam paparan sijil Malaysia Trustmark sama ada ianya :-

  i) Sahih (Valid) seperti di Gambar A
  ii) Tidak sahih (Expired) seperti di Gambar B.
  i) Image A shows that the website is valid, trustworthy and complies with the Malaysia
     Trustmark criteria.


  i) Gambar A di bawah menunjukkan laman web tersebut adalah sahih (valid) dan boleh dipercayai
    (trustworthy) serta menepati kriteria yang telah ditetapkan oleh Malaysia Trustmark .


Gambar A


  ii) Image B shows that the certification for the website has expired. Malaysia Trustmark certificate is valid for one (1) year.

  iii) If the status shows Invalid, consumers are advised not to proceed with any business transaction to avoid fraudulent incident.


  ii) Gambar B di bawah menunjukkan laman web tersebut telah tamat tempoh persijilan.Persijilan Malaysia Trustmark mempunyai jangka hayat selama setahun.

  iii) Jika status menunjukkan tidak sahih (Invalid) berkermungkinan segala maklumat yang berada di laman web tersebut boleh diragui dan tidak tepat. Untuk situasi ini, para pembeli adalah dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang transaksi jual beli bagi mengelakkan sebarang penipuan berlaku.Gambar B